Hơn 40 năm, ông Năm đẩy xe bán chong chóng, kẹo bông gòn, bong bóng... ở Sài Gòn. Lần đầu ông bị lừa bởi kẻ gian...