Đang thời điểm cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19, 2 sinh viên ở Nghệ An vẫn bất chấp lệnh cấm, rủ nhau...