Người đàn ông giết vợ rồi tự sát vì sợ bị nhiễm virus, nhưng bi kịch thay, cả hai đều nhận kết quả âm tính sau...