Trên diễn đàn, người này dùng nickname 'ArmyOfChrist' (đội quân của Chúa), ca ngợi vụ đánh bom Oklahoma City và các vụ...