Nhiều tiếng súng nổ chát chúa vang lên trong rẫy, tên cướp máu lạnh núp sau gốc điều với khẩu súng K59 bị hạ gục...