Mới ra tù, Trần Thế Anh tiếp tục rủ đồng bọn sử dụng 'hàng nóng' để giải quyết mâu thuẫn với nhóm đối thủ....