Hai Ủy viên TƯ khóa XII được giới thiệu tái cử song không trúng cử là Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng...