Ban Bí thư chỉ định đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, tham gia Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai...