Trong đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025, không có tên bà Nguyễn Thị Thanh...