2 người đàn ông lớn tuổi ngồi trên xe khách và ở trên đầu là 'đôi chân hư đốn' của 1 vị khách nào đó ngồi ở...