Hỏi về đôi bàn chân Giao Chỉ, cụ Phương kéo chăn mỏng cho chúng tôi mục sở thị. Đôi bàn chân khổng lồ, với hai...