iOS 11.4.1 đã có sẵn ngay từ bây giờ cùng với các phiên bản cập nhật của watchOS, tvOS và HomePod.