Từ anh nông dân mưu sinh bằng nghề bán dạo tào phớ, cà phê ở Hà Nội, hiện tại anh Thời đã là ông chủ của chuỗi...