Sau khi hoàn thành, chiếc bàn billards này đủ tiêu chuẩn sử dụng để thi đấu chuyên nghiệp và chủ nhân của nó đang...