Bộ Y tế đang bàn bạc để đề xuất các phương án bán rượu bia theo giờ nhất định và những đối tượng...