Phải vay "nóng" 10 triệu đồng trả món nợ thua game, Quyên chuẩn bị dao đi cướp ở Long An trước khi cứa cổ nữ nhân...