Ban ATGT tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan, tặng 100 chiếc áo phao cho người dân trên lòng hồ thủy điện.