Ngày 28-4, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường - trưởng Ban An toàn giao thông TP - đã ban hành công văn yêu cầu...