Một người đi môtô đuổi theo, cố gắng dừng chiếc xe tải trước khi nó tăng tốc, lao vào đám đông xem pháo hoa ở...