Buồn chuyện tình cảm nên quyết định nhảy sông tự tử, Xiao Yang nhanh chóng thấy hối hận. Cô bám vào khúc gỗ, trôi...