Phước thường bám theo phụ nữ chạy xe máy một mình, sau đó nói xe họ đang cháy và tình nguyện kiểm tra, sữa chữa...