Anh Lê Văn Nam chia sẻ: ''Tôi cũng muốn có cơ hội để tìm hiểu, đồng thời cũng không muốn người chơi bị mất mặt...