Nữ diễn viên 'Cả một đời ân oán' chia sẻ cô cũng không ngờ bài viết của mình liên quan đến gia đình Mai Phương...