Họ là những đứa con của núi rừng, thật thà, thừa sức lực, muốn có việc làm, nhưng thiếu kỹ năng nên...