Một thanh niên đã thiệt mạng do bị đá đè trong lúc làm việc tại bãi vàng Bồng Miêu, tỉnh Quảng Nam.