Không biết sau khi viết bài văn này xong, cậu bé có bị mẹ đánh cho một trận nữa.Có thể bạn quan tâm