Sử dụng từ ngữ miêu tả sinh động pha hài hước, bài văn mơ biến thành lợn của học sinh lớp 6 giúp...