'Tôi là thứ không cha, không mẹ, ba ở tù. Nếu trên đời này không có tôi thì hay biết mấy…', đoạn văn cho thấy sự...