Bài toán tìm hình vuông của học sinh lớp 1 đã khiến cả giáo viên và phụ huynh tranh cãi.