bài toán gây tranh cãi

Tại sao 5+5+5 không bằng 5×3?

Tại sao 5+5+5 không bằng 5×3?

Phép toán 5x3 tưởng chừng quá đơn giản nhưng lại làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi trên các trang mạng xã...