Bài toán tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng nó yêu cầu người giải phải 'vắt não' suy nghĩ quy luật để...