Đột quỵ là nguyên nhân phổ biến thứ hai gây tử vong trên thế giới. Một trong những cách đơn giản và...