bài thuốc gia truyền

Đắk Lắk: Khắc tinh độc xà

Đắk Lắk: Khắc tinh độc xà

(TTN) - Không phải là bác sĩ hay thầy thuốc, nhưng suốt 28 năm qua, ông Vi Văn Đào ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk...