Theo đại diện của Đại học Công nghệ Đồng Nai, nguyên nhân khiến hàng loạt bài thi bị điểm 0 ở Tây Ninh là lỗi...