'Nên kiểm tra ADN những bạn có chung chú thích', lời nhận xét của giáo viên khi có những bài thi giống nhau.