Xuất hiện tại Châu Âu vào khoảng thế kỉ 13-14, tới nay, bộ bài tây đã trở thành món đồ rất phổ biến trên toàn...