Hàng tấn rác thải được Công ty Môi trường Đô thị TP Bảo Lộc hàng ngày cho xe chở, tập kết và chôn lấp ngay đầu...