Đang đẩy xe trên cầu, anh Trần Văn Hoàng (20 tuổi) quê ở xã Bài Sơn, huyện Đô Lương bị một chiếc xe khác đi phía...