Một trong những bãi quặng vonfram lớn nhất tỉnh Lâm Đồng thuộc xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm đang bị tàn phá mỗi ngày...