Với vỏ bọc là một nhà từ thiện giàu tiềm lực về kinh tế, Mai Thùy Linh 'qua mặt' nhiều doanh nghiệp, chính quyền...