Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tài - Chủ tịch Công ty truyền thông MGC Asia đưa ra 7 lời khuyên đáng suy ngẫm giữa đại dịch...