UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phát động cuộc thi sáng tác bài hát có chủ đề về festival hoa Đà Lạt nhằm tìm kiếm ra...