Việc tung video bài hát chiêu dụ người Hồi giáo Trung Quốc được đánh giá là động thái cảnh báo của IS sau khi Bắc...