Nhiều xe sang như Porsche, Lexus, Camry… và hàng nghìn xe máy phủ kín bụi sau thời gian dài bị tạm giữ tại các bãi...