Từ trưa ngày 22-6, một số phóng viên trong nhóm thực hiện loạt bài điều tra bắt đầu bị khủng bố, đe...