Theo các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Oxford, 25 hộp sọ người từ thời đồ đá mới được phát hiện được ở...