Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định các băng rôn quảng cáo bị phun chữ "vi phạm" đã treo sai vị trí và số...