Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên có văn bản báo cáo, phản bác việc Google Maps chú thích một bãi biển ở P.Phú Đông (TP...