Nhà đầu tư bán tháo các tài sản, từ đồng baht cho đến cổ phiếu và trái phiếu Thái Lan.