4-5 tháng đầu năm là thời điểm ngư dân Vàm Láng (thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang)...